PROGRAM AKTIVNOSTI ZA MART MESEC

‘’LITTLE BIG ONES’’

 MLAĐA JASLENA GRUPA

 • JEZIČKE AKTIVNOSTI

Nos ,njonja ..njokalica
Čisto dete
Ide maca ok tebe
Moj nos ,moja glava..cela ja..
Hoki ,poki.

 ‘’Svako jutro perem grudi ,                
Tako rade prave ljudi ,
Peljam ,prljam,sve se pu
ši,
Perem glavu vrat i uši.
’’

 • RAZVOJ ČULNE OSETLJIVOSTI I OPAŽANJA

Lutka moja
Nahrani me
Moje telo
Robotika
‘’
Šta u torbici imam..’’

 • GRAFIČKO LIKOVNE AKTIVNOSTI

Šašava družina
Slagalica moga tela
‘’Porodica’’
Čovek i kuca
‘’
Šta ja jedem ‘’
Moja
šaka ,noga ...

 • INTELEKTUALNE AKTIVNOSTI

Čega nema
Igre skrivalica
Boje na mom dlanu
Pokaži mi delove tela

 • SOCIO EMOCIONALNE AKTIVNOSTI

‘’Pomozi mi oko imena tvog’’
Čarobni džepići
Pozdravi na hičljadu načina
Prepoznaj emociju
‘’ja ,ja,ja I moj drug’’

STARIJA JASLENA GRUPA

 • JEZIČKE AKTIVNOSTI

Muzičko ritmičke vežbice
Izmišljarije
‘’Čisto dete’’
Hoki poki
Ide maca oko tebe

 • GRAFIČKO LIKOVNE AKTIVNOSTI

Šasava tela
Slagalica
Nacrtaj me
Otisci na papiru
Igra prstića

 • INTELEKTUALNE AKTIVNOSTI

Telefonijada
Smeh i suze
Ringe ,ringe ,raja..
Marama skrivalica
Prepoznaj svoje ime I prezime

 • SOCIO EMOCIONALNI RAZVOJ

LJuljanje lutke… ‘’ljuljaj se ljuljalj,
                         Lutko moja mila
                         Nisi,nisi dugo,
                         Na ljuljašci bila...’’

 • MOTORIČKE AKTIVNOSTI

Brz  sammm....spor sammm
Šašavi autobus
Olimpijada
Jutarnja gimnastika
Joga za decu
Moje telo ,moji mišići!!!

VRTIĆKA GRUPA

 • RAZVOJ GOVORA

Mornari
Telefonijada
‘’Ruke perem’’
‘’ja ,ja I samo ja’’
Dramska školica  ’’Vuk i sedam jarića’’

 • MUZIČKA ŠKOLICA

Pesma o mojoj mami
’’Žuta kuća’’
Izmišljarije na sintisajzeru
Hoki poki

 • GRAFIČKO LIKOVNE AKTIVNOSTI

Čestitke za mamu
Medeni kolačići
‘’Elegantne torbice’’
Šašava tela
Likovi iz priče ‘’Vuk I sedam jarića’’

 • POČETNI MATEMATIČKI POJMOVI

Krug
Linije
Veće ,manje

 • MOTORIČKE AKTIVNOSTI

Jutarnja gimnastika
Joga za decu
Školice od igračaka
Školice van prostorija vrtića

 • IGRARIJE

Školica brojeva
’’ŠKOLICA BROJEVA’’
Pustolov
Štedni dan
Kule od čaša

 • ENGLESKI JEZIK

‘’Sea the puppets dancing’’
‘’Hello song’’
‘’What shall we do with little big one?’’
My body
Goodbye song

 • program_01
 • program_02
 • program_03
 • program_04
 • program_05
 • program_06
 • program_07
 • program_08
 • program_09
 • program_10
 • program_11
 • program_12
 • program_13
 • program_14
 • program_15
 • program_16
 • program_17
 • program_18
 • program_19